co to jest faktoring?
usługi

W jaki sposób działa faktoring?

5/5 - (4 votes)

Faktoring to źródło zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej, które cieszy się w ostatnich latach stale rosnącą popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem ta metoda działania pozwala firmom uporać się z jednym z najpoważniejszych problemów w funkcjonowaniu biznesu – brakiem płynności finansowej.

Faktoring – mechanizm działania

Aby móc zrozumieć istotę działania faktoringu, należy przedstawić trzy uczestniczące w nim strony. Są nimi:

  • Faktor, czyli przedsiębiorstwo finansujące (często zdarza się, że jest to podmiot wydzielony przez bank). Faktor wypłaca środki, kiedy firma klienta pilnie potrzebuje gotówki i posiada nieopłacone należności od odbiorców,
  • Faktorant – jest to firma korzystająca. Otrzymuje one od faktora środki w związku z nieuregulowanymi należnościami dłużników (środki te są pomniejszone o prowizje dla faktora),
  • Dłużnik, w stosunku do którego faktor – w przypadku przeterminowania faktury – może zwrócić się z żądaniem uregulowania zobowiązania (jest to tzw. faktoring pełny).