Go to Top

REGULAMIN REALIZACJI BONÓW PODARUNKOWYCH

Regulamin realizacji bonów podarunkowych w gabinecie kosmetycznym Beauty Mill.

1.         Definicja bonu. Bon upominkowy, zwany dalej bonem to bon na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki sprzedawane w gabinecie Beauty Mill , na określoną kwotę który zostaje nabyty w gabinecie przez klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.

2.         Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych lub kosmetyków w gabinecie Beauty Mill zgodnie z aktualnym cennikiem.

3.         Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu z informacją o płatności bonem, telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.

4.         O płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu lub przed zakupem kosmetyków.

5.         Bon jest ważny 12 –cie miesięcy od daty wystawienia. Wystawienie bonu opatrzone jest datą, pieczątką gabinetu i podpisem .

6.         Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

7.         Jeżeli wartość wybranego zebiegu kosmetycznego lub kosmetyków jest niższa niż wartośc bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dokupić inny zabieg lub kosmetyki dopłacając stosowną różnicę.

8.         W przypadku jeżeli wartośc zabiegu kosmetycznego lub kosmetyków przewyższa wartość bonu osoba obdarowana dopłaca różnicę.

9.         Bony nie łącza się z promocjami i rabatami dostępnymi w gabinecie.

10.      Bon może być realizowany tylko w trakcie jednej wizyty w gabinecie.

11.      Bon może być wykorzystywany tylko w trakcie jego ważności. Po jej upływie gabinet nie będzie realizował bonów

12.      Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za bony zniszczone lub zagubione.

13.      W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje kierownik gabinetu.

14.      Nieniejszy regulamin stanowi integralną część zakupu bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, że zapoznali się z jego treścią i ją zaakceptowali w całości.

Bony Podarunkowe Beauty Mill.

 

Bon Podarunkowy Beauty Mill 500 zł.Bon Podarunkowy Beauty Mill 200 zł.

Bon Podarunkowy Beauty Mill 100 zł.