Go to Top

Regulamin realizacji Bonów Podarunkowych

Regulamin realizacji bonów podarunkowych w gabinecie kosmetycznym Beauty Mill.

1.         Definicja bonu. Bon upominkowy, zwany dalej bonem to bon na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki sprzedawane w gabinecie Beauty Mill , na określoną kwotę który zostaje nabyty w gabinecie przez klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.

2.         Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych lub kosmetyków w gabinecie Beauty Mill zgodnie z aktualnym cennikiem.

3.         Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu z informacją o płatności bonem, telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.

4.         O płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu lub przed zakupem kosmetyków.

5.         Bon jest ważny 12 –cie miesięcy od daty wystawienia. ( w szczególnych przypadkach data może być krótsza). Wystawienie bonu opatrzone jest datą (wystawienia lub ważności),  pieczątką gabinetu (opcjonalnie) i podpisem .

6.         Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

7.         Jeżeli wartość wybranego zabiegu kosmetycznego lub kosmetyków jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dokupić inny zabieg lub kosmetyki dopłacając stosowną różnicę.

8.         W przypadku jeżeli wartość zabiegu kosmetycznego lub kosmetyków przewyższa wartość bonu osoba obdarowana dopłaca różnicę.

9.         Bony nie łącza się z promocjami i rabatami dostępnymi w gabinecie.

10.      Bon może być realizowany tylko w trakcie jednej wizyty w gabinecie.(za wyjątkiem bonów o nominałach 300 i 500zł, które można realizować podczas więcej niż jednej wizyty)

11.      Bon może być wykorzystywany tylko w trakcie jego ważności. Po jej upływie gabinet nie będzie realizował bonów

12.      Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za bony zniszczone lub zagubione.

13.      W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje kierownik gabinetu.

14.      Niniejszy regulamin stanowi integralną część zakupu bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, że zapoznali się z jego treścią i ją zaakceptowali w całości.

Beauty Mill